Gidsen voor Goede Praktijken

De Stichting Natuurwet steunt het houden van diersoorten, maar alleen onder de voorwaarde dat het dierenwelzijn op een hoog niveau is verzekerd. De Stichting Natuurwet is van mening dat dieren hun natuurlijke gedrag moeten kunnen vertonen en aan alle fysieke en gedragsbehoeften moet worden voldaan.

Het Besluit houders voor dieren bevat algemene welzijnseisen voor het houden van dieren maar deze zijn vaag en daarom is het vaak niet duidelijk hoe je een dier moet houden, huisvesten, voeden en verzorgen of welke kennis je moet hebben om aan deze eisen te voldoen. De Wet dieren bevat de mogelijkheid om de algemene welzijnsnormen voor diersoorten of diergroepen nauwkeurig uit te leggen in Gidsen voor Goede Praktijken. 

 

GGP’s hebben een aantal belangrijke voordelen.De Stichting Natuurwet ziet het als haar missie om er door middel van Gidsen voor Goede Praktijken voor te zorgen dat de welzijnsnormen van het Besluit houders van dieren op de best mogelijke manier worden uitgelegd en gehandhaafd. 

Eerste GGP goedgekeurd


Op 16 mei 2024 heeft de Minister van LNV de eerste Gids voor Goede Praktijken van de Stichting Natuurwet i.s.m. Faunapark Flakkee en de Vereniging Dier en Park goedkeurd.

Het gaat om de GGP voor de Siberische vuurwezel (Mustela sibirica sibirica) een fascinerend en bijzonder dier. Dankzij deze gids is duidelijk hoe je op verantwoorde wijze de Siberische vuurwezel kunt houden en verzorgen.

De Siberische vuurwezel is een bijzondere diersoort die specifieke zorg en aandacht nodig heeft. Onze gids biedt gedetailleerde informatie over voeding, huisvesting, verrijking, en gezondheid van deze wezelsoort. Hiermee willen we eigenaren en verzorgers de handvatten geven om een gezonde en stimulerende leefomgeving te creëren voor hun dieren.

We zijn verheugd samen met onze partners een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn van de Siberische vuurwezel. We nodigen iedereen die meer wil weten over het houden van deze dieren uit om de gids te lezen en houders van deze soort om onze houderijvoorschriften te volgen.