Permanent Comité CITES neemt harde maatregelen tegen EU

Het Permanten Comité van CITES heeft harde maatregelen genomen tegen de EU wegens schending van de Verdragsregels voor commerciële fok en handel in diersoorten die zijn opgenomen op Appendix I

Huis- en hobbydierenlijst uitgesteld

Op 8 juni 2023 heeft de Minister van LNV bekend gemaakt dat de Huis- en hobbydierenlijst niet, zoals eerder aangekondigd, op 1 januari 2024 in werking zal treden, maar op zijn vroegst op 1 juli 2024. 

Huis- en hobbydierenlijst

Met de Huis- en hobbydierenlijst wil de Minister van LNV het aantal zoogdiersoorten dat in Nederland mag worden gehouden, terugbrengen tot 30. Alle overige diersoorten wil de Minister per 1 januari 2024 verbieden. Deze kunnen dan alleen nog maar met een individuele ontheffing worden gehouden.