Brief aan Vaste Cie LNV over legale handel in illegale gifkikkers

Uit onderzoek van de Stichting Natuurwet is gebleken dat de CITES Management Autoriteit van Nederland vele honderden, zo niet duizenden gifkikkers, die direct of indirect afkomstig zijn van smokkel uit de range states, heeft gelegaliseerd door de afgifte van vergunningen. 

De Stichting Natuurwet heeft op 21 mei 2024 de Vaste Commissie van LNV hierover geïnformeerd en de commissie verzocht er bij de Minister op aan te dringen dat een aantal eenvoudige wijzigingen in de uitvoeringssystematiek wordt doorgevoerd, om deze legale handel in illegale kikkers tegen te gaan. Volg onderstaande link voor de brief aan de Commissie.

Permanent Comité CITES neemt harde maatregelen tegen EU

Het Permanten Comité van CITES heeft harde maatregelen genomen tegen de EU wegens schending van de Verdragsregels voor commerciële fok en handel in diersoorten die zijn opgenomen op Appendix I

Huis- en hobbydierenlijst

Met de Huis- en hobbydierenlijst wil de Minister van LNV het aantal zoogdiersoorten dat in Nederland mag worden gehouden, terugbrengen tot 30. Voor alle overige zoorgdiersoorten geldt vanaf 1 juli 2024 een verbod op het houden. Deze kunnen dan alleen nog maar met een individuele ontheffing worden gehouden.