Welkom bij de Stichting Natuurwet

De Stichting Natuurwet zet zich in voor de bescherming van dieren en planten. Daarbij gaat het zowel om dieren en planten in het wild als in gehouden omstandigheden, bijvoorbeeld bij mensen thuis of in dierentuinen. Voor de Stichting Natuurwet is wetgeving het belangrijkste instrument om de bescherming van dieren en planten te realiseren. 

De Stichting Natuurwet geeft duidelijke uitleg over de stand van zaken met betrekking tot soortenbeschermingsrecht en dierenwelzijnswetgeving in rapporten, infobladen en andere documenten. 

Daarnaast doet de Stichting Natuurwet onderzoek naar de rechtmatigheid, uitvoering en handhaving van deze wet- en regelgeving. De Stichting Natuurwet publiceert hierover toegankelijke rapporten voor eenieder die hierin geïnteresseerd is.

Indien nodig procedeert de Stichting Natuurwet tegen onrechtmatige wetgeving en uitvoering. Ook procedeert de Stichting Natuurwet tegen schendingen van de soortenbeschermings- en dierenwelzijnwetgeving door de overheid, natuurlijke personen en rechtspersonen. 

Bovendien betreedt de Stichting Natuurwet het overgangsgebied tussen soortenbescherming en dierenwelzijn en de gezondheid van mens en dier, bijvoorbeeld waar het gaat om de productie en verkoop van diervoeders of de niet-naleving van diergezondheidswetgeving.

Hiermee wil de Stichting Natuurwet een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van dieren en planten.


Stichting Natuurwet, KVK 90128761