Onderzoek Legale handel in illegale dieren


De Stichting Natuurwet voert uitgebreid onderzoek uit naar legale handel in illegale dieren. Hierbij gaat het om dieren die behoren tot beschermde soorten die nooit legaal in het internationale handelsverkeer zijn gebracht, maar via smokkel in de EU Lidstaten zijn terecht gekomen. Desalniettemin worden deze dieren in Nederland en andere EU-Lidstaten verkocht en met vergunningen afgegeven door de Nederlandse autoriteiten in- en (weder)uitgevoerd.


Legale handel in illegale dieren

gifkikkers