Dierenwelzijn

De Stichting Natuurwet gelooft dat het mogelijk is om dieren te houden op een manier waarbij hun welzijn optimaal is, terwijl tegelijkertijd de belangen van de eigenaren of beheerders van de dieren worden gerespecteerd. De missie van de Stichting Natuurwet voor dierenwelzijn is om deze balans te vinden en ervoor te zorgen dat dieren op een verantwoorde en respectvolle manier worden gehouden.

De Stichting Natuurwet heeft een systeem ontwikkeld om de algemene dierenwelzijnsnormen die in het Besluit houders van dieren zijn opgenomen, nader in te vullen voor specifieke diersoorten, om op die manier bij het houden van dieren altijd te voldoen aan de fysiologische en ethologische behoeften van gehouden dieren en een hoog welzijnsniveau te garanderen.

Voor dierentuinen is dit systeem uiteengezet in de Handleiding eisen aan dierentuinen, waarin alle eisen die in de Europese dierentuinenrichtlijn, het Nederlandse Besluit houders van dieren en de uitleg die hieraan is gegeven door de bevoegde autoriteiten is samengebracht in een volledige handleiding.

Voor particuliere dierhouders werkt de Stichting Natuurwet aan de implementatie van het systeem in Gidsen voor Goede Praktijken die als ijkpunt fungeren voor het houden van gezelschaps- en hobbydieren op een hoog welzijnsniveau. 

Daarnaast zet de Stichting Natuurwet zich in voor beter dierenwelzijn in de particuliere dierhouderij door de bevoegde autoriteiten te verzoeken handhavend op te treden wanneer dierenwelzijnseisen worden geschonden.