Dierenwelzijn

De Stichting Natuurwet gelooft dat het mogelijk is om dieren te houden op een manier waarbij hun welzijn optimaal is, terwijl tegelijkertijd de belangen van de eigenaren of beheerders van de dieren worden gerespecteerd. De missie van de Stichting Natuurwet voor dierenwelzijn is om deze balans te vinden en ervoor te zorgen dat dieren op een verantwoorde en respectvolle manier worden gehouden.

De Stichting Natuurwet heeft een systeem ontwikkeld om de algemene dierenwelzijnsnormen die in het Besluit houders van dieren zijn opgenomen, nader in te vullen voor specifieke diersoorten, om op die manier bij het houden van dieren altijd te voldoen aan de fysiologische en ethologische behoeften van gehouden dieren en een hoog welzijnsniveau te garanderen.

Deze houderijvoorschriften legt de Stichting Natuurwet, samen met een aantal partners, voor aan de Minister van LNV om als goedgekeurde Gidsen voor Goede Praktijken als ijkpunt te fungeren voor het houden van gezelschaps- en hobbydieren op een hoog welzijnsniveau. 

Daarnaast zet de Stichting Natuurwet zich in voor beter dierenwelzijn in de particuliere dierhouderij door de bevoegde autoriteiten te verzoeken handhavend op te treden wanneer dierenwelzijnseisen worden geschonden.