Publicaties

Infobladen

De infobladen geven informatie over specifieke, beperktere onderwerpen en nieuws op het gebied van soortenbescherming en dierenwelzijn. Zo kunnen zij betrekking hebben op wijzigingen van de Bijlagen bij het CITES Verdrag, wijzigingen uit andere wetgeving, lopende procedures of belangrijke uitspraken van rechtbanken.


Onderzoeksrapporten

De Stichting Natuurwet doet divers onderzoek naar de wetgeving, uitvoering, handhaving en naleving van soortenbeschermings- en dierenwelzijnswetgeving. Alle rapporten worden op deze website gepubliceerd.