Permanent Comité CITES neemt harde maatregelen tegen EU


Aanleiding


Recentelijk is aan het licht gekomen dat er binnen de EU uitvoervergunningen en EU-certificaten zijn afgegeven voor vogelsoorten die zijn opgenomen op Appendix I en die in het wild ernstig worden bedreigd of zelfs al in het wild zijn uitgestorven.

Uit deze zaken blijkt dat de EU structureel niet voldoet aan de CITES-eisen voor Appendix I-soorten. Naar aanleiding van deze situatie hebben natuur- en dierenbeschermingsorganisaties een brandbrief geschreven aan de Europese Commissie, die vervolgens door de Verenigde Staten is ingediend bij het Permante Comité van CITES. Deze heeft op 7 november jongstleden stevige maatregelen genomen.

Motie tegen de EU

 

Er is door het Permanente Comité een motie aangenomen die kort gezegd vaststelt dat de EU op drie punten inbreuk heeft gemaakt op het CITES-Verdrag:


Het Permanente Comité heeft de CITES-beheersautoriteiten van de Europese Unie opgedragen commerciële fokfaciliteiten van Appendix I-soorten te registreren bij het CITES-secretariaat. Dit moet in overeenstemming met Resolutie 12.10  bij het CITES-Verdrag.

Registratie vereist dat aan de strenge eisen inzake de legale herkomst van de fokbestanden wordt voldaan. Het Permanente Comité heeft het CITES-secretariaat verzocht met ontwerpelementen voor richtsnoeren over controle op de keten van overdrachten van dieren die deel uitmaken van het fokbestand. Overigens zijn dergelijke vereisten ook al neergelegd in resolutie 18.7 bij het CITES Verdrag.

Het Permanente Comité heeft Partijstaten opgeroepen om (weder)uitvoervergunningen voor Appendix I-dieren te weigeren als de dieren afkomstig zijn van niet-geregistreerde faciliteiten en het doel van de vergunning commercieel is. Daarbij heeft het Permante Comité de Partijstaten opgeroepen het begrip overeenkomstig Resolutie 5.10 strikt uit te leggen.


 Gevolgen


De motie en de oproep van het Permanente Comité voeren de druk op de Lidstaten van de EU op om fokfaciliteiten voor Appendix I-soorten bij het CITES-secretariaat in Genève te registreren, overeenkomstig het CITES-Verdrag strikt toe te zien op de legale herkomst van de dieren die deel uitmaken van het fokbestand, en een correcte interpretatie van het begrip commercieel toe te passen, zodat ook overdrachten met het oog op het voortbrengen van commerciële fokbestanden en hobbymatige fok met het oog op verkoop van nakomelingen onder dit begrip vallen.


 Bronnen

 

Standing Committee 77 Summary Sum.4  cites.org/sites/default/files/documents/E-SC77-Sum-04.pdf 

Standing Committee 77 Inf. 18 cites.org/sites/default/files/documents/E-SC77-Inf-18.pdf

Res. Conf. 12.10 Registration of operations that  breed Appendix-I animal species in  captivity for commercial purposes  cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/resolution/E-Res-12-10-R15.pdf 

Res. Conf. 5.10 Definition of ‘primarily commercial purposes’ cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/resolution/E-Res-05-10-R19.pdf

Res. Conf. 18.7 Legal acquisition findings cites.org/sites/default/files/documents/COP/19/resolution/E-Res-18-07-R19.pdf