Onderzoek dierenwelzijn

De Stichting Natuurwet voert onderzoek uit naar het welzijn van gehouden dieren in Nederland. De Stichting Natuurwet onderzoekt op welke wijze het welzijn van gehouden dieren wordt benadeeld en wat hiervan de oorzaken zijn. Voorts zet de Stichting Natuurwet zich in voor het bereiken van een hoog welzijnsniveau van gehouden dieren door het opstellen van Gidsen voor Goede Praktijken waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze specifieke diersoorten op een goed welzijnsniveau kunnen worden gehouden, waarbij de gedragsbehoeften en de fysieke behoeften volledig worden gerespecteerd.

Naleving

De Stichting Natuurwet levert een bijdrage aan de biodiversiteit door zich in te zetten voor de naleving van internationale, Europese en nationale wetgeving gericht op soortenbehoud. Waar de Stichting Natuurwet inbreuken constateert, publiceert de Stichting duidelijke rapporten waarin exact is aangegeven welke bepalingen zijn geschonden en zet zich in om naleving af te dwingen. 

Onderzoek soortenbescherming

De Stichting Natuurwet voert onderzoek uit naar bedreigingen van dierenwelzijn en biodiversiteit. Zo is de Stichting Natuurwet op dit moment bezig met een uitgebreid onderzoek naar de gelegaliseerde handel in illegale gifkikkers. Door de Nederlandse overheid worden op grote schaal vergunningen verleend voor gifkikkersoorten die nooit legaal aan de natuur zijn onttrokken en in het internationale handelsverkeer zijn gebracht. De Stichting Natuurwet onderzoekt bij welke soorten dit het geval is, hoe dit probleem ontstaat en hoe het opgelost kan worden.