Dierenwelzijn

De Stichting Natuurwet onderzoekt op welke wijze het welzijn van gehouden dieren wordt benadeeld en wat hiervan de oorzaken zijn. 

Vervolgens zet de Stichting Natuurwet zich in voor het bereiken van een hoog welzijnsniveau van gehouden dieren door het opstellen van Gidsen voor Goede Praktijken waarin duidelijk is aangegeven op welke wijze specifieke diersoorten op een goed welzijnsniveau kunnen worden gehouden, waarbij de gedragsbehoeften en de fysieke behoeften volledig worden gerespecteerd.

Naleving

De Stichting Natuurwet levert een bijdrage aan de biodiversiteit door zich in te zetten voor de naleving van internationale, Europese en nationale wetgeving gericht op soortenbehoud. Waar de Stichting Natuurwet inbreuken constateert, publiceert de Stichting duidelijke rapporten waarin exact is aangegeven welke bepalingen zijn geschonden en zet zich in om naleving af te dwingen

Onderzoek soortenbescherming

De Stichting Natuurwet voert een uitgebreid onderzoek uit naar legale handel in illegale dieren. Dit onderzoek richt zich op de handel in internationaal beschermde dieren die direct of indirect van smokkel afkomstig zijn maar met vergunningen van bevoegde autoriteiten toch in het handelsverkeer zijn en worden gebracht. De Stichting Natuurwet is op dit moment bezig met een onderzoek naar de gelegaliseerde handel in illegale gifkikkers. Door de Nederlandse overheid worden op grote schaal vergunningen verleend voor gifkikkersoorten die nooit legaal aan de natuur zijn onttrokken en in het internationale handelsverkeer zijn gebracht. De Stichting Natuurwet onderzoekt bij welke soorten dit het geval is, hoe dit probleem ontstaat en hoe het opgelost kan worden.